Jihomoravský kraj

ve spolupráci s Archeologickým ústavem akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a se společností Archaia Brno o.p.s.

uspořádal pracovní seminář s workshopem ve formě exkurze

Za raně středověkou archeologií na jižní Moravu

Brno, Mikulčice 14. – 15. října 2013

Pozvánka, program - česká verze                                        něměcká verze -  Pozvánka, program 

Dvoudenní pracovní setkání umožnilo účastníkům navštívit lokality mimo jejich pracovní a studijní rámec a poznat archeologickou práci na špičkovém pracovišti specializujícím se na výzkumy v oblasti raně středověkých dějin. První den se uskutečnila v sále brněnské diecéze na Petrově přednáška k  záchranným výzkumům a účastníci navštívili archeologické lokality na Petrově. Druhý den pak účastníci strávili na nejvýznamějším archeologickém parcovišti, na území Národní kulturní památky v Mikulčicích. Pracovnící Akademie věd ČR Brno v bloku přednášek seznámili účastníky s Mikulčickou archeologickou lokalitou a slovanským osídlením v ranném  středověku.

Na pracovním semináři přednesli své příspěvky

Marian Mazuch – Opevnění akropole,  Marek Hladík – Hospodářské zázemí Mikulčic, Lumír Poláček - Flussarchäologie in Mikulčice, David Merta – Archeologická topografie raně středověkého Brna

Fotografie ze semináře


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy