Akce a publikace v roce 2014

 Jihomoravský kraj vydal v rámci projektu Porta culturae publikaci Jany Koudelkové    

        Češi ve Vídni - Tschechen in Wien. 

 Slavnostní Představení knihy se uskuteční 15. dubna v Památníku písemnictví v Rajhradě

 Podnět k napsání této publikace byl prozaický. Na slavnostním večeru konaném v den svátku sv. Václava mi pan Jiří Gruša navrhl: což se po knize o českých stopách v Římě zaměřit na Vídeň, kdysi srdce našeho státu. Je přece nutno ukázat, jak hluboce jsme se my Češi podíleli na tvorbě Vídně a jejím životě, a konečně je nutné po delší době politické a kulturní odluky, způsobené novými poměry po roce 1918 a rigorózně chápaným mottem „pryč od Vídně!“, vrátit se ke společným kořenům. Tak jsem ho poslechla.

Jana Koudelková, prosinec 2013 


Jihomoravský kraj a Galerie výtvarného umění v Hodoníně vydaly v rámci pátého milníku projektu Porta culturae

      Katalog Malý a Velký formát

V katalogu najdete nejen přehled tří ročníků Malířských symposií Malý a Velký formát a vytvořených obrazů, ale je v něm představeno všech 30 zúčastněných výtvarnic a výtvarníků ze všech čtyř partnerských regionů. 


Jihomoravský kraj a Technické muzeum v Brně vydaly v rámci prvního milníku projektu Porta culturae

    Metodická příručka konzervace

V rámci prvního milníku projektu Porta culturae podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, jehož náplní byla Konference konzervátorů-restaurátorů, Hodonín10.-12. 9. 2013, vydaly pořádající Technické muzeum v Brně a Jihomoravský kraj dvojjazyčnou česko-německou metodickou příručku Preventivní konzervace: Moderní postupy a technologie - Präventive Konservierung: Moderne Verfahren und Technologien.

 

 


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy