Dny otevřených ateliérů 2016 - jižní Morava, Dolní Rakousko, Vysočina 

V rámci udržitelnosti projektu Porta culturae  se uskutečnil další ročník Dnů otevřených ateliérů.

Všem umělcům a institucím děkujeme a přejeme v další tvůrčí činnosti hodně úspěchů ! 

Otevřené ateliéry v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji se do akce Dny otevřených ateliérů zapojují již šest let oslovení výtvarníci (malíři, sochaři, grafici, lidoví řemeslníci a nositelé lidových výtvarných tradic, fotografové, keramici, skláři atp.), kteří s velkou ochotou otevírají své ateliéry široké veřejnosti.

V letošním roce se ve dnech 24.-25.9. zúčastnilo Dnů otevřených ateliérů na Jižní Moravě 106 výtvarníků, galerií a výtvarných sdružení a do ateliérů zavítalo přes 4000 návštěvníků. Lidé si mohli prohlédnout nejenom nová díla v ateliérech, které znali z minulých let, ale i více než tři desítky nových ateliérů, které se letos do projektu zapojilo. Mezi výtvarníky lidé mohli obdivovat řemeslnou zručnost kovářů, keramiků, šperkařů, textilních designérů a samozřejmě především malířů a sochařů.  ( DOA JMK  )

Zpráva z návštěv otevřených ateliérů u našich partnerů

Jihomoravští výtvarníci a galeristé navštívili otevřené dolnorakouské ateliéry a ateliéry Kraje Vysočina

S cílem posílit meziregionální a přeshraniční spolupráci mezi výtvarníky a pracovníky muzejních a galerijních institucí v česko-rakouském příhraničním regionu zorganizoval Jihomoravský kraj opět po loňské úspěšné premiéře exkurzi jihomoravských výtvarníků do vybraných ateliérů ve spolkové zemi Dolní Rakousko, příhraniční oblasti Weinviertel , a letos poprvé také do otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. ( DOA Vysočina )

Dny otevřených ateliérů v kraji Vysočina se uskutečnily o prvním říjnovém víkendu 1. a 2. 10. 2016. Exkurze dvaceti pěti výtvarníků a galeristů z Jihomoravského kraje zavítala v sobotu 1. 10. 2016 hned do pěti ateliérů a uměleckých dílen. V obci Křoví byla na programu exkurze prohlídka sochařského ateliéru a zahradní galerie Václava Kyselky a prohlídka grafik – linorytů v ateliéru Miloše Slámy ve staré faře, která byla obohacena o ukázku tisku tradičním ručním lisem. S hmatovým designem se účastníci exkurze mohli seznámit v Tasově, ve výtvarné dílně ATM – Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené. Ateliér V Podloubí ve Velkém Meziříčí představil díla čtyř umělců z různých výtvarných oborů a v obci Radňovice seznámil malíř Jan Svoboda účastníky exkurze se svými obrazy z posledního období a podal k nim výklad. Na závěr pak účastníci exkurze navštívili Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka stálé expozice a krátkodobých výstav.

Dny otevřených ateliérů v Dolním Rakousku ( DOA  Rakousko ) již tradičně uzavírají sérii Dnů otevřených ateliérů, odehrávajících se v jednotlivých příhraničních česko-rakouských regionech. V letošním roce se akce uskutečnila v sobotu a v neděli 15. a 16. října. V sobotu 15. 10. 2016 měla dolnorakouské otevřené ateliéry možnost díky exkurzi zorganizované Jihomoravským krajem navštívit i skupina dvaadvaceti zájemců o umění z jižní Moravy. První zastávkou na programu exkurze byla galerie v Zámeckém sklepě v dolnorakouském Staatzu. Zde byla k vidění díla čtyř umělců - Jani Jan J., Elke Wolfbeisser, Christy Trkal a Beate Schütz. V nedaleké Kautendorfu účastníky exkurze přivítala mladá umělkyně Melanie Eicher, která osobně představila své malby a kresby. Vrcholem exkurze byla návštěva působivého soukromého barokního zámku v obci Hagenberg, v němž tvoří rakouská výtvarnice Magdaleny Wächler a kde byly v zámeckých interiérech vystaveny i její umělecké tisky. Na závěr sobotního programu se účastníci exkurze setkali s umělci Peterem a Birgit Kainzovými, zabývajícími se formami konceptuálního umění.

Záměrem pořádaných exkurzí je poskytnout výtvarníkům příležitost pro vzájemná setkávání, vyměňování si zkušeností, seznamování se s díly kolegů nebo navázání přeshraničních profesních i osobních vztahů. Galeristé a pracovníci kulturních institucí zde pak mohou objevit umělce a díla, která zapadají do výstavní koncepce jejich instituce a jež následně prezentují prostřednictvím výstavy ve svém regionu. Díky exkurzi uskutečněné do Dolního Rakouska byla v minulém roce navázána spolupráce s výtvarníkem Alfredem Hruschkou, který v červnu 2016 brněnskému publiku představil v Galerii U tří knížat výběr ze svého díla. 


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy