DATABÁZE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Cílem aktivit, zahrnutých v projektu Porta culturae pod názvem Databanka, je vytvoření databáze výtvarných subjektů (např. výtvarní umělci, umělecké skupiny a spolky, designéři, galerie, školy, ateliéry, osobnosti aj.) činných na území Jihomoravského kraje. V rámci těchto aktivit je na základě spolupráce s vedoucím partnerem Jihočeským krajem vytvářena databáze, ve které jsou shromážďována a do databáze zaváděna data a je zajištěna jejich pravidelná aktualizace. Nově vytvořená Databanka je propojena se strukturami partnerů projektu.

K 30. červnu  2014 byla ukončena základní etapa tvorby databanky - sběr údajů o výtvarných subjektech v Jihomoravském kraji. Shromážděné údaje jsou uveřejněny na www.jizni-morava.cz v sekci / kultura a zábava/ výtvarné umění,  který je reprezentativním informačním portálem nejvýznamnějšího kulturního, uměleckého a turistického dění na Jižní Moravě.

Od 1. července 2014 vstoupila databanka do etapy druhé, etapy dlouhodobé - v rámci udržitelnosti budou nejméně po dobu pěti následujících let do roku 2019 údaje v databance udržovány, aktualizovány a doplňovány o nové výtvarné subjekty. Vše má na starosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně  a oddělení kultury odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Jihomoravského kraje, na které se můžete s vašimi požadavky obrátit.

Potřebné informace o databance najdete také v informačním letáku  


Kontaktní adresou pro dotazy a připomínky k projektu a pokračujícím aktivitám:    

Jihomoravský kraj                                                                                                                                                                              Žerotínovo nám. 3/5,                                                                                                                                                                                                     602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                   Odbor kultury a památkové péče                                                                                                                                                                          Oddělení kultury                                                                                                                                                                                                         

JUDr. Sylva Dohnálková                                                                                                                                                                                   vedoucí oddělení                                                                                                                                                                                                            tel. +420 54165 2333                                                                                                                                                                                                     e-mail:dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz   

Mgr. Dita Friáková                                                                                                                                                                                                       tel.+420 54165 2323                                                                                                                                                                                           e-mail:friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Rostislav Šmuk                                                                                                                                                                                                   tel.+420 607761015 e-mail: rostislav.smuk@seznam.cz                                                                                                                                                                                                                        

Poštovní adresa:                                                                                                                                                                                                     Projekt Porta kulturae                                                                                                                                                                                                 Krajský úřad JMK, ORR, oddělení kultury                                                                                                                                                               Žerotínovo náměstí 3/5                                                                                                                                                                                             601 82 Brno

Galerie výtvarného umění  Hodonín                                                                                                                                                      Úprkova 2                                                                                                                                                                                                                 695 01 Hodonín                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jan Buchta                                                                                                                                                                                                          tel. +420 54165 2350                                    buchta@gvuhodonin.cz                                                                                                                                      www.gvuhodonin.cz/Porta-Culturae/O-projektu


V rámci organizačního zajištění shromažďování a zpracování dat pro Databanku je zajišťováno zejména:

-  vytipování kulturních subjektů (umělců, škol, institucí, osobností) na území Jihomoravského kraje z oblastí výtvarného umění, architektury a designu včetně jejich kontaktování,

-  fotografickou dokumentaci tvorby kulturních subjektů (ukázka děl) vč. podobizny umělců a osobností v elektronické podobě,

-  písemný souhlas kulturního subjektu se zveřejněním získaných dat a fotografické dokumentace prostřednictvím databáze Databanky provozované krajem na internetu (zejm. webových stránkách projektu Porta culturae),

-  zaevidování dat o kulturních subjektech do formuláře – Evidenční karty, a to v písemné i elektronické podobě

 


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy