2019


STÁLÁ  AKCE                                                                                                                  Databáze výtvarného umění v Jihomoravském kraji -  informace          

PŘÍŠTÍ AKCE                                                                                                                                 Dny otevřených ateliérů 2019 

Vážení přátelé, výtvarníci, zájemci o výtvarné umění, 

Příští Dny otevřených ateliérů v Jihomoravském kraji, u našich partnerů v Rakousku, v kraji Jihočeském a na Vysočině, se uskuteční jako obvykle na přelomu září a října 2019.

Se všem výtvarníky a zájemci o výtvarné umění, kteří se zúčastnili DOA v letech minulých a také s těmi, kteří jako noví využijí nabízené příležitosti, se těšíme na setkání na podzim letošního roku v otevřených ateliérech 2019.

Organizátoři DOA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S historií DOA se můžete seznámit na stránkách www.porta-culturae.cz , na stránkách galerie v Hodoníně  - www.gvuhodonin.cz , kde najdete kontakt na Mgr. Jana Buchtu, garanta akce. 


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy