2013                                                                            


Milník 2:   Výstava knižních ilustrací

12. 12. 2013 - 12.1.2014 , Jihomoravský kraj, Rajhrad - Památník písemnictví na Moravě, pro širokou veřejnost


Milník 7:   Dny otevřených ateliérů

28. - 29. září se otevřely ateliéry  jihomoravských umělců ... brožura ... reportáž ČT24                                           5. - 6. října se otevřely ateliéry na Vysočině                                                                                                              12. - 16. října byly otevřeny ateliéry v Jižních Čechách, společně s Horním Rakouskem                                    19. - 20. října jste byli zváni k návštěvě ateliérů v Dolním Rakousku ... brožura


Milník 10:  Pracovní konference ke středověké archeologii a k významu archeologické lokality Mikulčice

14. - 15. říjen 2013, Brno, pro odbornou veřejnost 


Milník 1:    Konference konzervátorů - restaurátorů , 10. – 12. září 2013, Hodonín, pro odbornou veřejnost

V rámci prvního milníku projektu Porta culturae podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, jehož náplní byla Konference konzervátorů-restaurátorů, Hodonín10.-12. 9. 2013, vydaly pořádající Technické muzeum v Brně a Jihomoravský kraj dvojjazyčnou česko-německou metodickou příručku Preventivní konzervace: Moderní postupy a technologie - Präventive Konservierung: Moderne Verfahren und Technologien.


Milník 5:   Malířské sympózium Malý formát 2013

v GVU Hodonín  od 14.8. do 25.8.2013 proběhla výstava obrazů, které vznikly v rámci mezinárodního malířského sympozia "Malý formát". Obrazy jsou výsledkem práce deseti pozvaných umělců. 


Milník 3:   Dlouhé muzejní noci v Jihomoravském kraji a u partnerů

V průběhu května jste mohli prožít v  jihomoravských muzeích  noci plné kulturních zážitků

24.5.2013  Znojmo  

V rámci projektu Porta culturae uspořádal Jihomoravský kraj pro pracovníky jihomoravských kulturních institucí, pro projektové partnery a zástupce kulturních institucí partnerských krajů setkání ve Znojmě, kde se 24. 5. 2013 konala Znojemská muzejní noc.  Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo pro účastníky nejen návštěvu všech pracovišť muzea a expozic, kde se mohli všichni aktivně zapojit do připravených animačních programů, ale i prohlídku historického centra Znojma a románské rotundy sv. Kateřiny.

17.5.2013  Jindřichův Hradec  

V letošním roce se Národní zahájení Festivalu muzejních nocí v ČR 2013 konalo v jihočeském Jindřichově Hradci a na jeho pořádání se podílel i projekt Porta culturae. Jihočeský partner projektu v rámci zahájení připravil program pro své partnery. V rámci zahájení byly Asociací muzeí a galerií představeni i laureáti cen Gloria musealis se svými vítěznými muzejními projekty, expozicemi a publikacemi.


Milník 1:   Pracovní sympozium „Zpřístupnění muzeí nedospělým a hendikepovaným

6.-7.5.2013, Znojmo, pro edukační pracovníky muzeí a galerií


Milník 4:   Nepřející sousedé?  Češi a Rakušané ve 20. století

17.4.2013 se v Brně uskutečnil diskusní pořad pro širokou laickou i odbornou veřejnost

Účastníci diskuse, kteří jsou předními odborníky na téma česko-rakouských vztahů,  v debatě  společně s publikem  hledali odpověď na to, jaké faktory způsobily, že vztah mezi Čechy a Rakušany během 20. století slábl a proč ani dnes není sousedský potenciál dostatečně využit.

 


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy