Dny otevřených atelérů 2016 v Jihomoravském kraji

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU PORTA CULTURAE

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culturae je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, projektovými partnery jsou Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za kraj Vysočina a Kulturvernetzung Niederösterreich za Dolní Rakousko.

        


AKTUÁLNĚ

Databanka výtvarných subjektů v Jihomoravském kraji -  informace  

Dny otevřených ateliérů

Hlavní myšlenka Dnů - umožnit osobní setkání umělců se zájemci o umění z řad běžného obyvatelstva a seznámení se s jejich prací, vznikla v Rakousku, kde má již mnohaletou tradici a díky projektům přeshraniční spolupráce Kulturní most a Porta culturae se rozšířila na území ČR do Jihočeského a Jihomoravského kraje a do kraje Vysočina.

Zveme všechny zájemce na Dny otevřených atelérů 2016 v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj 24. - 25. 9. 2016http://www.gvuhodonin.cz/Porta-Culturae/Dny-otevrenych-atelieru

Seznam otevřených ateliérů v Jihomoravském kraji

Pozvánka zájemcům z jižní Moravy na DOA v kraji Vysočina

Otevřené ateliéry u projektových partnerů:

Jihočeský kraj 17. – 18. 9. 2016 - www.kulturni-most.cz/kulturni-kalendar/dny-otevrenych-atelieru-2016/

Kraj Vysočina 1. – 2. 10. 2016www.vysocina-kultura.cz 

Dolní Rakousko 15. - 16. 10. 2016 - http://www.kulturvernetzung.at/de/noe-tage-der-offenen-ateliers-3/


 HISTORIE

PROJEKT  PORTA CULTURAE  V JIHOMORAVSKÉM  KRAJI  2015 - 2019

Podpora aktivit projektu Porta culturae Evropskou unií skončila 30. 6. 2014. Nadále bude aktivity nastartované v rámci projektu udržovat a realizovat Jihomoravský kraj spolu s Galerií výtvarného umění v Hodníně   a dalšími příspěvkovými organizacemi kraje v rámci svého rozpočtu po dalších nejméně pět let.

- bude doplňována a aktualizována databáze výtvarného umění v  Jihomoravském kraji.                                                                    - budou realizovány další ročníky dnů otevřených ateliérů.                                                                                                               - budou realizovány společné výstavy a vydávány aktualizované publikace k propagaci pokračujících aktivit.

Všechny pokračující aktivity budou prezentovány na webových stránkách projektu. 


PROJEKT  PORTA CULTURAE  V JIHOMORAVSKÉM  KRAJI  2011 - 2014


Kontaktní adresou pro dotazy a připomínky k projektu a pokračujícím aktivitám:    

Jihomoravský kraj                                                                                                                                                                              Žerotínovo nám. 3/5,                                                                                                                                                                                                     602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                   Odbor regionílního rozvoje                                                                                                                                                                                             Oddělení kultury                                                                                                                                                                                                          Mgr. Petra Kovářová vedoucí oddělení                                                                                                                                                                                                          tel. +420 54165 2350 e-mail:                                                                                                                                                                                     portaculturae@seznam.cz

Mgr. Rostislav Šmuk                                                                                                                                                                                                   +420 607761015                                                                                                                                                                                                                             rostislav.smuk@seznam.cz

Poštovní adresa:                                                                                                                                                                                                     Projekt Porta kulturae                                                                                                                                                                                                 Krajský úřad JMK, ORR, oddělení kultury                                                                                                                                                               Žerotínovo náměstí 3/5                                                                                                                                                                                             601 82 Brno

Galerie výtvarného umění  Hodonín                                                                                                                                                      Úprkova 2                                                                                                                                                                                                                 695 01 Hodonín                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jan Buchta                                                                                                                                                                                                          tel. +420 54165 2350                                    buchta@gvuhodonin.cz                                                                                                                                      www.gvuhodonin.cz/Porta-Culturae/O-projektu


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy