Všem výtvarníkům, jejich příznivcům a všem lidem dobré vůle

                                       přejeme úspěšný rok 2017


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU PORTA CULTURAE

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culturae byl v letech 2011 až 2014 spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, projektovými partnery jsou Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za kraj Vysočina a Kulturvernetzung Niederösterreich za Dolní Rakousko.

Podpora projektu Porta culturae Evropskou unií skončila 30. 6. 2014. Nadále bude projekt v rámci etapy tzv. udržitelnosti projektu podporován Jihomoravským krajem spolu s Galerií výtvarného umění v Hodníně   a dalšími příspěvkovými organizacemi kraje v rámci svého rozpočtu po dalších nejméně pět let.

    


ZÁMĚRY a HISTORIE

PROJEKT  PORTA CULTURAE  V JIHOMORAVSKÉM  KRAJI  2015 - 2019

Po ukončení podpory projektu Porta culturae Evropskou unií 30. 6. 2014 je a nadále bude projekt podporován Jihomoravským krajem spolu s Galerií výtvarného umění v Hodníně   a dalšími příspěvkovými organizacemi kraje v rámci svého rozpočtu po dalších nejméně pět let nejméně do roku 2019.

V rámci této podpory                                                                                                                                                     bude doplňována a aktualizována databáze výtvarného umění Jihomoravském kraji.                                                budou realizovány další ročníky    dnů otevřených ateliérů                                                                                           budou realizovány společné výstavy a vydávány aktualizované publikace k propagaci pokračujících aktivit.

Všechny pokračující aktivity budou prezentovány na webových stránkách projektu. 

PROJEKT  PORTA CULTURAE  V JIHOMORAVSKÉM  KRAJI  2011 - 2014

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culrurae byl realizován v letech 2011 - 2014 v rámci OP Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republoka 2007 - 2013 (OP EÚS AT-CZ 2007-2013) a jeho cílem bylo předávání zkušeností a rozšíření vzájemné spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rotvoj, státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Do projektu byli jako projektoví partneři zapojeni Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Kulturvernetzung Niederoesterreich za Dolní Rakousko.


Kontaktní adresou pro dotazy a připomínky k projektu a pokračujícím aktivitám:    

Jihomoravský kraj                                                                                                                                                                              Žerotínovo nám. 3/5,                                                                                                                                                                                                     602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                   Odbor regionílního rozvoje                                                                                                                                                                                             Oddělení kultury                                                                                                                                                                                                          Mgr. Petra Kovářová vedoucí oddělení                                                                                                                                                                                                          tel. +420 54165 2350 e-mail:                                                                                                                                                                                     portaculturae@seznam.cz

Mgr. Rostislav Šmuk                                                                                                                                                                                                   +420 607761015                                                                                                                                                                                                                             rostislav.smuk@seznam.cz

Poštovní adresa:                                                                                                                                                                                                     Projekt Porta kulturae                                                                                                                                                                                                 Krajský úřad JMK, ORR, oddělení kultury                                                                                                                                                               Žerotínovo náměstí 3/5                                                                                                                                                                                             601 82 Brno

Galerie výtvarného umění  Hodonín                                                                                                                                                      Úprkova 2                                                                                                                                                                                                                 695 01 Hodonín                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jan Buchta                                                                                                                                                                                                          tel. +420 54165 2350                                    buchta@gvuhodonin.cz                                                                                                                                      www.gvuhodonin.cz/Porta-Culturae/O-projektu


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy